Семенов Андрій Олександрович

Кафедра: Кафедра Інформаційних радіоелектронних технологій і систем
Посада: професор

Публікації

Монографії (2)

1. Функціональні вузли радіовимірювальних приладів на основі реактивних властивостей транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль. — Вінниця : ВНТУ, 2011. — 336 с. - ISBN 978-966-641-405-5.
2. Осадчук В. С. Генератори електричних коливань на основі транзисторних структур з від‘ємним опором [Текст] : монографія / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов. — Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2009. — 182 с.

Навчальні посібники (3)

1. Сигнали та процеси в радіотехніці [Текст] : лабораторний практикум / Ю. М. Воловик, Д. В. Гаврілов, А. О. Семенов [та ін.]. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 97 с.
2. Основи схемотехніки. Аналогова та інтегральна схемотехніка [Текст] : навчальний посібник / [В. М. Кичак, В. Д. Рудик, А. О. Семенов, О. О. Семенова]. - Вінниця : ВНТУ, 2013. - 267 с.
3. Божко А. П. Основи теорії кіл [Текст] : лабораторний практикум / А. П. Божко, А. О. Семенов, О. О. Семенова. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 105 с.

Патенти (51)

1. Пат. 152454 UA, МПК G08B 13/08. Система охоронної сигналізації [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Р. В. Повознюк, О. І. Откидач, А. О. Рябов (Україна). – № u 2021 07440 ; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 5 с.
2. Пат. 152228 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор детермінованого хаосу [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Сменова, Д. О. Козін, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04165 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл. 11.01.2023, Бюл. № 2. – 5 с.
3. Пат. 153142 UA, МПК H03K 19/20 . Частотно-імпульсний елемент нечіткої аб`юнкції [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська, О. В. Білик (Україна). – № u 2022 04466 ; заявл. 28.11.2022 ; опубл. 24.05.2023, Бюл. № 21. – 4 с. : кресл.
4. Пат. 153236 UA, МПК H03K 19/20. Частотно-імпульсний елемент нечіткої еквівалентності [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, А. С.Луцишин (Україна). – № u 2022 04701 ; заявл. 12.12.2022 ; опубл. 07.06.2023, Бюл. № 23. – 4 с. : кресл.
5. Пат. 154121 UA, МПК H03B 29/00. Хаотичний генератор з електричним регулюванням частоти генерації [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Д. Р. Ільчук, Б. О. Пінаєв (Україна). – № u 2023 012400; заявл. 03.04. 2023 ; опубл. 11.10.2023, Бюл. № 41. – 5 с. : кресл.
6. Пат. 152381 UA, МПК H03K 19/20. Частотно-імпульсний елемент нечіткої імплікаціїчастотно-імпульсний елемент нечіткої імплікації [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська, (Україна). – № u 2022 00764 ; заявл. 21.02.2022 ; опубл. 18.01.2023, Бюл. № 3. – 4 с.
7. Пат. 152453 UA, МПК G08B 13/00. Охоронно-сигналізаційний комплекс швидкого розгортання [Текст] / А. О. Смеменов, О. О. Семенова, Р. В. Поворознюк, О. О. Муравський, О. А. Скрипник (Україна). – № u 2021 07433 ; заявл. 20.12.2021 ; опубл. 08.02.2023, Бюл. № 6. – 5 с.
8. Пат. 146971 UA, МПК H03B 7/00. Високостабільний НВЧ генератор [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, Л. В. Крилик, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 06999 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 31.03.2021, Бюл. № 13. – 5 с. : кресл.
9. Пат. 147050 UA, МПК H03B 7/00. Високостабільний НВЧ генератор [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, Л. В. Крилик, О. П. Червак (Україна). – № u 2020 07002 ; заявл. 02.11.2020 ; опубл. 07.04.2021, Бюл. № 14. – 5 с. : кресл.
10. Пат. 149260 UA, МПК H03H 7/01. Активний електрично-керований фільтр низьких частот [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Ліхашорський, Д. О. Думенко (Україна). – № u 2021 03587 ; заявл. 22.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 5 с. : кресл.
11. Пат. 149261 UA, МПК H03H 7/01. Активний електрично-керований фільтр високих частот [Текст] / О. В. Осадчук, В. С. Осадчук, Я. О. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Ліхашорський, Д. О. Думенко (Україна). – № u 2021 03588 ; заявл. 22.06.2021 ; опубл. 27.10.2021, Бюл. № 43. – 5 с. : кресл.
12. Пат. 149936 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор динамічного хаосу [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Д. О. Козін, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04166 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл.15.12.2021, Бюл. № 50. – 4 с. : кресл.
13. Пат. 149937 UA, МПК H03B 29/00. Транзисторний генератор динамічного хаосу з мультиатрактором [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова, Б. О. Пінаєв, Д. Р. Ільчук, Д. О. Козін, Р. О. Куляс (Україна). – № u 2021 04167 ; заявл. 16.07.2021 ; опубл.15.12.2021, Бюл. № 50. – 5 с. : кресл.
14. Пат. 140845 UA, МПК H03B 29/00. Генератор детермінованого хаосу на основі мдн транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, К. О. Коваль (Україна). – № u 2019 09173 ; заявл. 07.08.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5. – 8 с. : кресл.
15. Пат. 141388 UA, МПК H03B 28/00. Генератор хаотичних коливань [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, К. О. Коваль (Україна). – № u 2019 08715 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 6 с. : кресл.
16. Пат. 141389 UA, МПК H03B 29/00. Мікроелектронний електрично керований генератор хаотичних коливань [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, Я. О. Осадчук, К. О. Коваль (Україна). – № u 2019 08717 ; заявл. 19.07.2019 ; опубл. 10.04.2020, Бюл. № 7. – 7 с. : кресл.
17. Пат. 126457 UA, МПК G01K 7/01. Мікроелектронний сенсор температури на основі транзисторної піроелектричної структури з активним індуктивним елементом [Текст] / О. В. Осадчук, Я. О. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Барабан, К. О. Коваль, В. А. Клименко (Україна). - № u 2017 12877 ; заявл. 26.12.2017 ; опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 6 с. : кресл.
18. Пат. 127220 UA, МПК H03B 29/00. Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань з інерційною нелінійністю [Текст] / А. О. Семенов, О. В. Осадчук (Україна). - № u 2018 00991 ; заявл. 02.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
19. Пат. 127219 UA, МПК H03B 29/00. Мікроелектронний електрично-керований генератор хаотичних коливань [Текст] / А. О. Семенов, О. В. Осадчук (Україна). - № u 2018 00990 ; заявл. 02.02.2018 ; опубл. 25.07.2018, Бюл. № 14. - 6 с. : кресл.
20. Пат. 108758 UA, МПК G01R 33/06. Пристрій вимірювання індукції магнітного поля [Текст] / О. В. Осадчук, К. О. Коваль, М. О. Притула, , А. О. Семенов, А. І. Лещук (Україна). - № u201600021 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
21. Пат. 108756 UA, МПК H01L 29/82. Мікроелектронний пристрій для вимірювання магнітної індукції [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, М. О. Притула, Г. Л. Антонюк, О. С. Полуденко (Україна). - № u201600018 ; заявл. 04.01.2016 ; опубл. 25.07.2016, Бюл. № 14. - 5 с. : кресл.
22. Осадчук Олександр Володимирович, Семенов Андрій Олександрович, Коваль Костянтин Олегович, Кулик Ярослав Михайлович, Слободяник Олег Сергійович Регулятор температури
23. Пат. 92890 UA, МПК H02M 5/22, G05F 1/14. Пристрій для регулювання змінної напруги [Текст] / А. В. Антонов, Д. М. Барановський, К. О. Коваль, В. А. Барчук, А. О. Семенов (Україна). - № u201403221 ; заявл. 31.03.2014 ; опубл. 10.09.2014, Бюл. № 17. - 4 с. : кресл.
24. Пат. 57361 UA, МПК G04F 10/00. Старт-стопний вимірювач часових інтервалів [Текст] / А. О. Семенов, О. О. Семенова (Україна). - № u201009107 ; заявл. 20.07.2010 ; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4. - 4 с. : кресл.
25. Пат. 90435 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований НВЧ фазообертач [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № a200806924 ; заявл. 19.05.2008 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
26. Пат. 92211 UA, МПК G01N 21/01, G01N 21/35. Інфрачервоний піроелектричний газоаналізатор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, А. П. Гурський (Україна). - № a200811790 ; заявл. 03.10.2008 ; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19. - 4 с. : кресл.
27. Пат. 38347 UA, МПК H03B 19/00. Мікроелектронний електрично керований помножувач частоти [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812443 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
28. Пат. 38348 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Семенова, К. О. Коваль (Україна). - № u200812442 ; заявл. 23.10.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
29. Пат. 38506 UA, МПК H03B 19/00. Електрично-керований помножувач частоти [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200810040 ; заявл. 04.08.2008 ; опубл. 12.01.2009, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
30. Пат. 39839 UA, МПК H01P 1/18. Електрично керований фазообертач діапазону НВЧ [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, О. О. Семенова (Україна). - № u200812834 ; заявл. 03.11.2008 ; опубл. 10.03.2009, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
31. Пат. 89424 UA, МПК G01N 21/61. Інфрачервоний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200803628 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
32. Пат. 89423 UA, МПК G01N 21/21. Інфрачервоний газоаналізатор з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № a200803617 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2. - 4 с. : кресл.
33. Пат. 29421 UA, МПК H03H 7/01. Електрично керований фільтр низьких частот [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200710779 ; заявл. 01.10.2007 ; опубл. 10.01.2008, Бюл. № 1. - 3 с. : кресл.
34. Пат. 30176 UA, МПК H03H 7/01. Електрично керований фільтр високих частот [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200712797 ; заявл. 19.11.2007 ; опубл. 11.02.2008, Бюл. № 3. - 3 с. : кресл.
35. Пат. 33041 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор лінійно змінної напруги [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль, В. В. Мартинюк (Україна). - № u200801261 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 2 с. : кресл.
36. Пат. 30049 UA, МПК H03B 7/00. Генератор прямокутних імпульсів [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № u200801301 ; заявл. 01.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
37. Пат. 34476 UA, МПК H03K 19/20. Трійковий елемент мінімуму [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200801766 ; заявл. 11.02.2008 ; опубл. 25.06.2008, Бюл. № 12. - 2 с. : кресл.
38. Пат. 34465 UA, МПК H03K 19/20. Трійковий елемент максимуму [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200803612 ; заявл. 21.03.2008 ; опубл. 11.08.2008, Бюл. № 15. - 2 с. : кресл.
39. Пат. 35963 UA, МПК H03K 19/20. Логічний елемент трійкової інверсії [Текст] / В. М. Кичак, О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська (Україна). - № u200805822 ; заявл. 05.05.2008 ; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 19. - 2 с. : іл.
40. Пат. 32335 UA, МПК H03C 3/00. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль (Україна). - № 200800389 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
41. Пат. 32336 UA, МПК G01N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, К. О. Коваль (Україна). - № u200800391 ; заявл. 11.01.2008 ; опубл. 12.05.2008, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
42. Пат. 37829 UA, МПК H03K 19/20. Четвірковий циклічний інвертор [Текст] / О. О. Войцеховська, О. О. Семенова, А. О. Семенов (Україна). - № u200808816 ; заявл. 04.07.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23. - 3 с. : кресл.
43. Пат. 33238 UA, МПК G01N 21/00. Оптичний вимірювач концентрації газу з частотним виходом [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. П. Гурський, О. О. Семенова (Україна). - № u200802332 ; заявл. 22.02.2008 ; опубл. 10.06.2008, Бюл. № 11. - 3 с. : кресл.
44. Пат. 14410 UA, МПК H03B 7/00. Різницевий генератор гармонічних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200510894 ; заявл. 17.11.2005 ; опубл. 15.05.2006, Бюл. № 5. - 3 с. : кресл.
45. Пат. 16587 UA, МПК H03B 7/00. Електрично керований генератор [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов, М. В. Кушнір (Україна). - № u200601788 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
46. Пат. 16590 UA, МПК H03B 7/00. Стабільний діапазонний генератор гармонічних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200601795 ; заявл. 20.02.2006 ; опубл. 15.08.2006, Бюл. № 8. - 3 с. : кресл.
47. Пат. 7411 UA, МПК H03B 7/00. Генератор з електричним регулюванням частоти генерації [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № 20041210199 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.06.2005, Бюл. № 6. - 2 с. : кресл.
48. Пат. 7911 UA, МПК H03B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № 20041210233 ; заявл. 13.12.2004 ; опубл. 15.07.2005, Бюл. № 7. - 2 с. : кресл.
49. Пат. 9202 UA, МПК Н03В 7/00. Мікроелектронний генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200501559 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 4 с. : кресл.
50. Пат. 9209 UA, МПК H03B 7/00. Генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № U200501599 ; заявл. 21.02.2005 ; опубл. 15.09.2005, Бюл. № 9. - 2 с. : кресл.
51. Пат. 10400 UA, МПК H03C 3/36. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200503819 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.Пат. 10400 UA, МПК Н03С З/36. Оптично керований генератор електричних коливань [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов (Україна). - № u200503819 ; заявл. 22.04.2005 ; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. - 4 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Семенов А. О. Методи і пристрої генерування та формування сигналів з регулярною й хаотичною динамікою для інфокомунікаційних систем [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора технічних наук : 05.12.13 / Андрій Олександрович Семенов ; МОН України ; Національний університет "Львіська політехніка". – Кам`янець-Подільський, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: с. 28-36 (70 назв).

Статті (34)

1. Semenov A. O., Stalchenko O. V., Voitsekhovska О. О., Khloba A. A., Krystoforov A. V. Synthesis of a device for remote control of a video camera using the LANC protocol. Системи та технології. 2023. № 1(65). С. 131-140.
2. Semenov A. O., Semenova O. O., Voitsekhovska O. O., Khloba A. A., Ovcharuk A. O. Diagnostic device for gas-filled devices for visual reproduction of the Information. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія «Технічні науки». 2023. Т. 34, № 2. С. 110-115.
3. Semenov A. O., Stalchenko O. V., Prytula M. O., Donskyi O. V., Voitsekhovska O. O. Synthesis of a digital frequency counter on programmable logic integrated circuits. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2023. № 2. С. 185-195.
4. Семенов А.О., Семенова О.О., Коваль К.О, Пастушенко О.Л. Гнучка lte антена для носимих інфокомунікаційних пристроїв // Матеріали МНПК Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2021), 3-5 листопада 2021. -С.1-3.
5. Семенова О. О. Застосування нечіткого контролера у процедурі вертикального хендоверу [Текст] / О. О. Семенова, А.О. Семенов, О. О. Войцеховська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2021. – № 2. – С.37-44.
6. Застосування чисельних методів для реалізації системи позиціонування мобільного робота [Текст] / А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, С. В. Барабан [та ін.] // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2020. – № 1. – С. 77-83. Семенов А. О., Савицький А. Ю., Барабан С. В., Притула М. О., Куляс Р. О. Застосування чисельних методів для реалізації системи позиціонування мобільного робота. Вісник Вінницького політехнічного інституту. 2020. № 1. С. 77-83.
7. Семенова О. О. Застосування нейронної мережі у процедурі вертикального хендоверу [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська // Інформаційні технології та комп`ютерна інженерія. – 2020. – № 3. – С. 14-21.
8. Оброблення результатів вимірювання фази періодичних сигналів автогенераторних перетворювачів фізичних величин [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, А. Ю. Савицький, О. С. Звягін // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 1. – С. 86-91.
9. Семенова О. О. Застосування нейронних мереж для визначення місцеположення мобільної станції [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2019. – № 4. – С. 66-70.
10. Осадчук О.В., Семенов А.О., Осадчук Я.О., Коваль К.О., Червак О.П. Пристрої генерування сигналів з регулярною та хаотичною динамікою на основі транзисторних структур із від`ємним диференційним опором // Proceedings of the VIII International Scietific-Practical Conference "Physical and Technological Problems of Transmission, Processing and Storage of Information in Infocommunication Systems" 2019, Chernivtsi. -P.49-50.
11. Семенов А. О. Генератор динамічного хаосу з інерційною нелінійністю на основі біполярної транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / А. О. Семенов, О. В. Осадчук // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 6. – С. 147-152.
12. Семенов А. О. Оптико-електронний генератор детермінованого хаосу на основі біполярної транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / А. О. Семенов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2017. – № 2. – С. 80-88.
13. Semenov, A. O.. Fuzzy-Сontroller for Handover in Mobile Networks [Next] / A. O. Semenov, O. O. Semenova // Матеріали ІЕЕЕ Міжнародної конференції з інформаційно-телекомунікаційних технологій та радіоелектроніки (УкрМіКо`2016/UkrMiCo`2016), Київ, 11-15 вересня 2016 р. - 2016. – С. 288-291.
14. Routing in telecommunication networks using fuzzy logic [Electronic resource] / A. A. Semenov, O. O. Semenova, O. M. Voznyak [etc.] // 17th International Conference of Young Specialists on Micro/Nanotechnologies and Electron Devices, EDM, 30.06.2016-04.10.2016. - 2016. - P. 173-177. - DOI : 10.1109/EDM.2016.7538719.
15. The genetic neuro-fuzzy CDMA controller [Текст] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, V. Siniugin [etc.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - № 1. - С. 115-117.
16. Осадчук О. В. Автогенераторний вимірювальний перетворювач температури об`єктів, що обертаються [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, C. В. Барабан // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 3. - С. 140-145.
17. Осадчук О. В. Засіб неруйнівного контролю структурних перетворень твердофазних систем [Текст] / О. В. Осадчук, C. В. Барабан, А. О. Семенов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2013. - № 1. - С. 53-56.
18. Моделювання коефіцієнтів передачі і відбиття прямокутного хвилеводу з феритовим зондом вибірних НВЧ ватметрів багатомодової потужності [Текст] / А. О. Семенов, О. О.Семенова, М. А. Шутило [та ін.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах.- 2013. - №3. - С. 87-92.
19. Осадчук О. В. Метод контролю структурних перетворень аморфних напівпровідників на основі розрахунку пікових значень ДТА [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, C. В. Барабан // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2012. - № 3. - С. 32-34.
20. Осадчук О. В. Підвищення вірогідності неруйнівного контролю структурних перетворень некристалічних напівпровідників [Текст] / О. В. Осадчук, C. В. Барабан, А. О. Семенов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2012. - № 2. - С. 79-82.
21. Осадчук О. В. Метод вхідного контролю структурно-чутливих параметрів некристалічних напівпровідників [Текст] / О. В. Осадчук, C. В. Барабан, А. О. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 3. - С. 90-93.
22. Осадчук О. В. Математична модель автогенераторного засобу для визначення фазових перетворень твердих матеріалів [Текст] / О. В. Осадчук, C. В. Барабан, А. О. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 1. - С. 120-125.
23. Осадчук О. В. Визначення метрологічних характеристик автогенераторного засобу з від`ємним опором для дослідження твердофазних систем [Текст] / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, А. О. Семенов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2012. - № 1. - С. 54-58.
24. Шучні нейрони з імпульсними представленням інформації [Текст] / О. О. Семенова, А.О. Семенова, А. А. Галка, Я. М. Хонькович // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2012. - № 3. - С. 98-101.
25. Осадчук О. В. Частотний перетворювач температури на основі сегнетоконденсатора [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Барабан // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2011. - № 2. - С. 195-199.
26. Осадчук О. В. Система вхідного контролю некристалічних напівпровідників на основі автогенераторних приладів з від`ємним опором [Текст] / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, А. О. Семенов // Науковий вісник КУЕІТУ "Нові технології". - 2011. - № 4. - С. 9-13.
27. Ємнісний активний елемент на польовій транзисторній структурі з від`ємним опором [Електронний ресурс] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, О. О. Лазарєв, К. О. Коваль // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/305.
28. Осадчук О. В. Багаточастотний генератор на основі ємнісного ефекту польової транзисторної структури з від`ємним опором [Електронний ресурс] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, К. О. Коваль // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2011. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/273.
29. Елементи фазі-логіки типу ”добуток” [Електронний ресурс] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, В. К. Задорожний, О. О. Войцеховська // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2010. - № 2. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/212.
30. Семенов А. О. Квазілінійна математична модель помножувача частоти на основі біполярної транзисторної структури з від`ємним опором [Текст] / А. О. Семенов, О. В. Осадчук, К. О. Коваль // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - 2009. - № 4. - С. 244-248.
31. Семенов А. О. Квазілінійна математична модель генераторів на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Електронний ресурс] / А. О. Семенов // Наукові праці Вінницького національного технічного університету. - 2009. - № 4. - Режим доступу : http://praci.vntu.edu.ua/index.php/praci/article/view/175.
32. Осадчук, О. В. Математична модель мікроелектронного частотного сенсора оптичного випромінювання [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, В. К. Задорожний // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2009. - № 1. - С. 187-192.
33. Осадчук О. В. Дослідження мікроелектронного широкодіапазонного генератора на транзисторній структурі з від`ємним опором / О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Вісник Хмельницького національного університету. Серія "Технічні науки". - Хмельницький, 2005. - Ч. 1, т. 1. - С. 154-160.
34. Осадчук В. С. Мікроелектронний частотний сенсор оптичного випромінювання [Текст] / В. С. Осадчук, О. В. Осадчук, А. О. Семенов // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2005. – № 1. - С. 208-214.

Тези доповідей (38)

1. Семенов А. О., Шрейтер О. С. Проектування та моделювання дипольної антени. Матеріали LІII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 20-22 березня 2024 р. Електрон. текст. дані. 2024. URI: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2024/paper/view/20978.
2. Онищук О. В., Семенов А. О. Дослідження вторинного ефекту Доплера. Матеріали IX Mіжнародної науково-технічної конференції «Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2023)», 15-17 листопада 2023 р. Електрон. текст. дані. Вінниця, 2023. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2023/paper/viewFile/19268.
3. Семенов А. О., Онищук О. В., Пурик С. с., Чаленко В. Ю. Мікроелектронний тензометричний перетворювач / А. О. Семенов, О. В. Онищук, С. С. Пурик, В. Ю. Чаленко. Сучасні проблеми інфокомунікацій, радіоелектроніки та наносистем (СПІРН-2023) : IX Mіжнародна науково-технічна конференція, 15-17 листопада 2023 р. – Вінниця, 2023. URL: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/spirn/spirn2023/paper/viewFile/19264/15942 (дата звернення: 17.11.2023).
4. Фізичні явища при поширення радіохвиль РЛС у навколишньому середовищі [Електронне видання] / Данилевич М.О., Семенов А.О, Мороз Л.В. // L Науково-технічна конференція факультету машинобудування та транспорту, Вінниця, 10-12 березня 2021р. – Електрон. текст дані. – 2021. – Режим доступа: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/11751/10081
5. Кулібабчук І. П., Семенов А. О., Мороз Л. В. // Матеріали L Науково-технічної конференції факультету машинобудування та транспорту, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. Електрон. текст. дані. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021
6. Охоронно-сигналізаційна система швидкого розгортання
7. Степовий, В. Б. Класифікація радіолокаційних цілей [Електронний ресурс] / В. Б. Степовий, А. О. Семенов, Л. В. Мороз // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/11589.
8. Кулібабчук І. П. Маскувальний ефект пасивних завад радіолокаційного виявлення повітряних об`єктів [Електронний ресурс] / І. П. Кулібабчук, А. О. Семенов, Л. В. Мороз // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2021/paper/view/11937.
9. Семенов А. О. Огляд основних схем ключових перетворювачів зарядних пристроїв [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, А. Ю. Гнатенко, О. О. Загоруйко // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2021/paper/view/12753.
10. Семенов А. О. Огляд структурних схем малопотужних імпульсних блоків живлення [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, О. С. Гота, А. В. Кристофоров // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2021/paper/view/12703.
11. Семенов А. О. Узагальнена математична модель мікрохвильового генератора на основі резонансно тунельного діоду [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Я. В. Квітчук, П. П. Савчук // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9165.
12. Семенов А. О. Радіотехнічний пристрій перевірки працездатності мікросхем пам`яті серії 24x [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Я. А. Бабій, О. О. Гороховцев // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9609.
13. Семенов А. О. Радіотехнічний прилад вимірювання параметрів l і c радіокомпонентів і простих електричних кіл [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, А. О. Овчарук, Я. А. Бабій // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9610.
14. Семенов А. О. Автомобільний fm трансмітер з mp3 плеєром [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, О. С. Іванов, О. О. Зарубін // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9623.
15. Розвиток систем акумулювання електроенергії та їх впровадження в електричних мережах [Електронний ресурс] / В. М. Лисий, А. О. Семенов, С. В. Каковкін, Л. В. Мороз // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9101.
16. Діагностика силового обладнання засобами тепловізійного вимірювання [Електронний ресурс] / В. М. Лисий, А. О. Семенов, С. В. Каковкін, Л. В. Мороз // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fmt/all-fmt-2020/paper/view/9106.
17. Математична модель ФітцХью-Нагумо мікрохвильового генератора на основі тунельного діоду [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Р. О. Куляс, Б. О. Пінаєв, Д. О. Козін // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2020/paper/view/9229.
18. Семенов А. О. Комутатор панелі ZIF для програмування мікроконтролерів ATMEL [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, С. В. Ліхашорський, М. В. Кравецький // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5398.
19. Семенов А. О. Розробка блока керування робота "Фазбот" [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, С. В. Фенченко // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4205.
20. Семенов А. О. Схемотехнічні варіанти ядра монолітних генераторів керованих напругою на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Електронний ресурс] / А. О. Семенов // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4204.
21. Семенов А. О. Мережна розетка з Bluetooth керуванням [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, М. В. Кравецький, С. В. Ліхашорський // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/5365.
22. Семенов А. О. Радіоелектронний пристрій вимірювання швидкості руху об`єкта [Електронний ресурс] / А. О. Семенов, Б. О. Пінаєв // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-frtzp/all-frtzp-2018/paper/view/4206.
23. Семенов А. О. Генератори детермінованого хаосу на основі транзисторних структур з від`ємним опором [Текст] / А. О. Семенов // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. 77-78.
24. Семенов А. О. Простий неавтономний генератор детермінованого хаосу типу Дуффінга-Холмса [Текст] / А. О. Семенов, Д. О. Філевський, Я. В. Квітчук // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. 79-80.
25. Семенов А. О. Хаотична динаміка неавтономних електричних кіл другого порядку з нелінійною ємністю [Текст] / А. О. Семенов, А. В. Чернявський, Є. В. Шевчук, // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. 14-15.
26. Хаотична динаміка неавтономних електричних кіл другого порядку з нелінійною індуктивністю [Текст] / А. О. Семенов, С. М. Ковальчук, В. І. Коломийчук // Матеріали VI міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування (СПРТП-2017)", м. Вінниця, 28-30 вересня 2017 р. - Вінниця, ВНТУ, 2017. - С. 12-13.
27. Семенов А. О. Експериментальне дослідження малопотужного транзисторного генератору детермінованого хаосу засобами вимірювання National Instruments Multisim [Текст] / А. О. Семенов // Матеріали 17 Міжнародної науково-технічної конференції Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах, Одеса, 8-13 червня 2017 р. - С. 211-213.
28. Семенов А. О. Схемотехнічне проектування та моделювання мікроконтролерного частотоміра за допомогою PROTEUS ISIS [Текст] / А.О. Семенов, Д. Л. Лисюк, Ю. В. Криштоф // Тези доповідей науково-практичної конференції "Стандартизація, сертификація, метрологія та менеджмент", 21-25 вересня 2015 р. - 2015. - С. 60-62." /> <meta name="DC.identifier" content="http://ir.lib.vntu.edu.ua/handle/123456789/14411" scheme="DCTERMS.URI" /> <meta name="DCTERMS.abstract" content="Стрімкий розвиток цифрових вимірювальних приладів зумовлює широке використання пакетів програм для схемотехнічного проектування та моделювання.
29. Osadchuk, O. V. The UHF oscillators based on a HEMT structure with negative conductivity [Electronic resource] / O. V. Osadchuk, A. O. Semenov, O. O. Semenova // Proceedings of the International Siberian Conference on Control and Communications (SIBCON), Russia, Omsk, May 21−23, 2015. – Omsk : Siberian Federal University. 2015. - Access mode : http://ieeexplore.ieee.org/document/7147168.
30. The multi-valued logic elements synthesis using the fuzzy approach [Text] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, E. Lutskiy [etc.] // “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” : proceedings of the International Conference (TCSET`2014). Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske-, Ukraine, February 25 – March 1, 2014. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P. 219-220. - ISBN : 978-617-607-556-1.
31. The fuzzy neural controller for CDMA networks [Text] / O. O. Semenova, A. O. Semenov, V. Mondlyak, R. Krasota // “Modern problems of radio engineering, telecommunications, and computer science” : proceedings of the International Conference (TCSET`2014). Dedicated to the 170th anniversary of Lviv Polytechnic National University, Lviv-Slavske-, Ukraine, February 25 – March 1, 2014. – Lviv : Publishing House of Lviv Polytechnic, 2014. – P. 483. - ISBN : 978-617-607-556-1.
32. Электрически управляемые СВЧ фазовращатели на основе емкостного эффекта транзисторных структур с отрицательным сопротивлением [Текст] / А. В. Осадчук, А. А. Семенов, С. В. Барабан [и др.] // Материалы 23-я Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо`2013). Севастополь, 8 – 14 сентября 2013 г. - Севастополь : Вебер, 2013. - С. 106-107.
33. Бесконтактный инфракрасный термометр на основе автоколебательной системы лямбда типа для измерения температуры человеческого тела [Текст] / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, Е. А. Семенова [и др.] // Материалы 23-й Международной конференции «СВЧ-техника и телекоммуникационные технологии» (КрыМиКо`2013), Севастополь, 8 – 14 сентября 2013 г. - Севастополь : Вебер, 2013. - С. 1069-1070.
34. Осадчук О. В. Динамічна математична модель автогенератора на основі схемотехнічного аналога лямбда-діода [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Барабан // Матеріали ХІІ міжнародної науково-технічної конференції "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах", 3-8 червня 2013 р. – Одеса – Хмельницький : ХНУ, 2013. – С. 84–85.
35. Осадчук О. В. Безконтактні вимірювальні перетворювачі температури з частотним виходом на основі піроелектричних структур [Текст] / О. В. Осадчук, С. В. Барабан, А. О. Семенов // Збірник тез доповідей ІІ міжнародної конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах», Вінниця, 29-31 жовтня 2013 року. – Вінниця : ВНТУ, 2013. – С. 90-92.
36. Осадчук О. В. Безконтактні вимірювальні перетворювачі температури з частотним виходом на основі піроелектричних структур [Текст] / О. В. Осадчук, А. О. Семенов, С. В. Барабан // І-а Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах", Вінниця, 29-31 жовтня 2013 р. - 2013. - С. 90-91.
37. Семенова О. О. Використання фазі-контролерів у АТМ-мережах [Текст] / О. О. Семенова, А. О. Семенов, О. О. Войцеховська // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, м. Вінниця, 19–21 травня 2010 року. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – С. 60-61.
38. Mathematical model of transistor equivalent of electrical controlled capacity[Text] / O. Osadchuk, K. Koval, A. Semenov, M. Prutyla // Modern problems of Radio engineering, telecommunications and computer science : proceedings of the international conference, 19-23 february 2008. – Lviv-Slavsko, 2008. – P. 35–36.