Семенов Андрій Олександрович

Викладач ВНТУ

Наукова робота

Профіль в Scopus
Профіль у Web of Science
Профіль в Академії Google
Профіль у цифровій бібліотеці IEEE Xplore
Профіль в Kudos
Профіль у ResearchGate
Профіль Український індекс наукового цитування
Інформація про Патенти