Семенов Андрій Олександрович

Викладач ВНТУ

Навчально-методична робота

Лекції (28)

1. Семенов А.О. Тема 1. Математичні основи електродинаміки
2. Семенов А.О. Тема 3. Рівняння Максвелла
3. Семенов А.О. Тема 2. Фізичні основи електродинаміки
4. Семенов А.О. Тема 4. Фундаментальні рівняння макроскопічної ЕД
5. Семенов А.О. Тема 5. Рівняння Максвелла в комплексній формі
6. Семенов А.О. Тема 6. Однорідні хвильові рівняння для плоских ЕМХ
7. Семенов А.О. Тема 7. Поширення ЕМХ у необмеженому ізотропному середовищі
8. Семенов А.О. Тема 8. Граничні умови
9. Семенов А.О. Тема 9. Основні теореми електродинаміки
10. Семенов А.О. Тема 10. Падіння плоскої ЕМХ на плоску границю поділу двох середовищ
11. Семенов А.О. Тема 11. Поверхнева ЕМХ. Граничні умови Леонтовича–Щукіна
12. Семенов А.О. Тема 12. Випромінювання електромагнітних хвиль
13. Семенов А.О. Тема 13. Елементарний електричний випромінювач
14. Семенов А.О. Тема 14. Елементарний магнітний випромінювач
15. Семенов А.О. Тема 15. Теорія регулярних ліній передачі
16. Семенов А.О. Тема 16. Закономірності зміни напруги і струму вздовж лінії передачі
17. Семенов А.О. Тема 17. Хвилеводи
18. Семенов А.О. Тема 18. Однорідні рівняння Гельмгольця для спрямованих ЕМХ
19. Семенов А.О. Тема 19. Прямокутні хвилеводи
20. Семенов А.О. Тема 20. Круглі (циліндричні) хвилеводи
21. Семенов А.О. Тема 21. Коаксіальні хвилеводи
22. Семенов А.О. Тема 22. Діелектричні хвилеводи та світловоди
23. Семенов А.О. Тема 23. Смужкові хвилеводи
24. Семенов А.О. Тема 24. Об`ємні резонатори
25. Лекція з дисципліни "Основи телебачення та телевізійні системи"
26. Лекція з дисципліни "Основи телебачення та телевізійні системи"
27. Лекція з дисципліни "Основи телебачення та телевізійні системи"
28. Перелік питань на іспит з дисципліни "Основи телебачення"

Методичні вказівки (3)

1. “Передавальні та приймальні пристрої” [Текст]: метод. вказівки до проведення практичних занять для студентів cпеціальності 172 «Телекомунікації та радіотехніка» спеціалізацій «Інформаційно-комунікаційні технології», / Уклад.: Г.Л. Авдєєнко, О.Ф. Цуканов. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2021. – 116 с.
2. Семенов А. О., Коваль К. О., Савицький А. Ю. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Електродинаміка та поширення радіохвиль» студентами спеціальності 172 – «Телекомунікації та радіотехніка»
3. Крушевський Ю.В., Семенов А.О. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу «Технічна електродинаміка»

Пакети завдань та тестів ККР (1)

1. Семенов А. О. Комплексна контрольна робота з дисципліни "Пристрої надвисоких частот та антени" для студентів спеціальності 172 – телекомунікації та радіотехніка. - Вінниця: ВНТУ, 2021. - 20 с.

Робочі програми (3)

1. Семенов А. О. Динамічний хаос в радіотехнічних системах. Робоча програма навчальної дисципліни. - Вінниця: ВНТУ, 2021. - 13 с.
2. Семенов А. О. Методологія та організація наукових досліджень в телекомунікаціях та радіотехніці. Робоча програма навчальної дисципліни. - Вінниця: ВНТУ, 2021. - 13 с.
3. Семенов А. О. Методи цифрового оброблення інформації. Робоча програма навчальної дисципліни. - Вінниця: ВНТУ, 2021. - 13 с.