Семенов Андрій Олександрович

Резюме

Доктор технічних наук, доцент

Народився 1 квітня 1979 року у м. Вінниці. У 2001 році закінчив із відзнакою магістратуру Вінницького державного технічного університету за спеціальністю радіотехніка.

Навчався у аспірантурі Вінницького національного технічного університету з 2001 р. по 2005 р. (заочне відділення).

Починаючи з 2001 року працював на посадах інженера і з 2004 р. – асистента кафедри радіотехніки.

У 2007 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю радіовимірювальні прилади.

З 2008 р. по 2010 р. працював на посаді старшого викладача, а з 2010 р. – на посаді доцента кафедри радіотехніки.

У грудні 2011 року присвоєно вчене звання доцента по кафедрі радіотехніки.

З 1 квітня 2015 року працює на посаді професора кафедри радіотехніки.

З 1 грудня 2015 року по 31 жовтня 2018 року - навчання в докторантурі Вінницького національного технічного університету.

З 8 листопада 2018 року - вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 05.052.02 (Наказ МОН № 1218 від 07.11.2018).

01 березня 2019 року у Національному університеті «Львівська політехніка» захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій. 20 червня 2019 року затверджено рішення спеціалізованої вченої ради Д 35.052.10 про присудження наукового ступеня доктора наук (Наказ МОН № 872 від 20.06.2019 р.).

Автор 250 наукових і навчально-методичних робіт, серед яких 2 монографії, 8 навчальних посібників (один з яких із грифом МОНМС України), 80 статей у наукових фахових виданнях з переліку ВАК України, 33 публікації проіндексовано в базі Scopus (h=6), 40 патентів України з яких 4 на винаходи.

Профіль в Scopus

Профіль у Web of science

Профіль в Академії Google

Профіль у цифровій бібліотеці IEEE Xplore

Профіль в Kudos

Профіль у ResearchGate

Профіль в РИНЦ

Профіль Український індекс наукового цитування

Інформація про Патенти

 

Основні напрямки наукових досліджень:

- розроблення та дослідження пристроїв генерування та формування сигналів із регулярною й хаотичною динамікою на основі транзисторних схем і структур із від'ємним диференційним опором;

- розроблення та дослідження широкодіапазонної генераторної апаратури з покращеними технічними і експлуатаційними характеристиками на основі транзисторних схем і структур із від’ємним диференційним опором;

- розроблення та дослідження радіотехнічних пристроїв перетворення спектрального складу сигналів із заданими параметрами і характеристиками на основі транзисторних схем і структур із від’ємним диференційним опором;

- математичне моделювання та імітаційне дослідження радіотехнічних пристроїв з регулярною та хаотичною динамікою на основі транзисторних схем і структур із від’ємним диференційним опором.

 

Основні визнання професійної діяльності:

1) Подяки та грамоти ректора ВНТУ (2008-2018 р.р.);

2) Почесна грамота Управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації (Наказ №412-к від 11.11.2011 р.);

3) Подяка Міністерства освіти і науки України (Наказ МОН №120-к від 14.04.15).

 

Основні наукові здобутки:

1) З 2011 по 2013 р.р. стипендіат Кабінету Міністрів України як молодий учений (Постанова Президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки №7 від 03 жовтня 2012 року).

2) Переможець 5-го обласного конкурсу «Молода людина року» в номінації «Молодий науковець року» (конкурс оголошений та проведений Вінницькою обласною державною адміністрацією протягом травня-червня 2012 року; нагородження проведено на підставі Розпорядження Голови Вінницької облдержадміністрації №332 від 8 червня 2012 року).

3) Лауреат "Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" за 2012 рік у номінації "За наукові досягнення" (Розпорядження Кабінету Міністрів України № 420-р від 19 червня 2013 року).

4) Лауреат "Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок" за 2013 рік (Постанова Верховної Ради України №40-XVIII від 23 грудня 2014 року).

5) Лауреат "Премії Президента України для молодих вчених" за 2014 рік (Указ Президента України № 936/2014 від 16 грудня 2014 року).

6) Переможець Конкурсу проектів молодих вчених за 2017 рік (Наказ МОН №1333 від 03.10.2017 р. Наказ МОН 1333 (1,89Mb) )